Welkom op de "website" van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo

Jaarvergadering 2025 24 mei.  

De jaarvergadering valt volgend jaar in het weekend van 24 en 25 mei. Dit komt doordat het Hemelvaartsweekend gedeeltelijk en Pinksteren volledig in juni vallen. Daarnaast wordt het NK 12-voetsjol gehouden op Pikmar en Wide Ie op 14 en 15 juni. 

Uitslagen  Princenhoftocht en 175e open wedstrijden.  

Onder bijna ideale weersomstandigheden (wind uit west-zuidwest, kracht 3 tot 5) organiseerde de KZV Oostergoo op de Grouster wateren afgelopen zaterdag de Princenhoftocht en op beide dagen Open Wedstrijden. Oostergoo viert volgend jaar als oudste zeilvereniging van ons land haar 175e verjaardag. Er hadden zich 62 schepen in vier klassen ingeschreven. Dit jaar hadden de wedstrijden een internationaal tintje bij de 12voetsjollen met deelnemers uit de VS, België en Turkije. In deze klasse wist Floris van der Meer uit Grou tijdens de tweede wedstrijd van de Princenhoftocht net voor de finishlijn zijn vader Erik te verschalken, waarna de zoon er met de totaalwinst die dag vandoor ging. In de Larken was Bram Pasma uit Drachten met tweemaal winst de sterkste.  In de 30m2-klasse zegevierde Leeuwarder Erwin Pol met een eerste en tweede plek. 

Bij de Open Wedstrijden in de GWS-schouwen wist Anne Bergsma van Aldeboarn met twee eerste plekken en twee tweede plaatsen de rest van het veld voor te blijven. Erwin Pol won in de 30m2 opnieuw, ditmaal nipt voor Harm Nakken uit Leeuwarden, beide met 3 punten. In de 12voetsjollen stond geen maat op Pieter Bleeker uit Groningen met twee eerste plaatsen. Bij de Larken was opnieuw Bram Pasma oppermachtig met tweemaal winst.

De totaalscores:

Princenhoftocht 

Larken:

 1. Bram Pasma, Drachten (2)
 2. Harry Gierveld, Aadorp (4)
 3. Stef Gierveld, Aadorp (9)

 30m2:

 1. Erwin Pol, Leeuwarden (3)
 2. Johan Schootstra, Leeuwarden (4)
 3. Rob van de Laken, Grou (7)

 12Voetsjollen:

 1. Floris van der Meer, Grou (4)
 2. Erik van der Meer, Grou (4)
 3. Wim Bleeker, Assen (10)

 

Open Wedstrijden 

 GWS-schouwen

 1. Anne Bergsma, Aldeboarn (6)
 2. Thomas Visserman, Heeg (9)
 3. Feike Hobma, Heeg (9)

 Larken:

 1. Bram Pasma, Drachten (2)
 2. Stef Gierveld, Aadorp (5)
 3. Sietze Dijkstra, Warns (5)

 30m2:

 1. Erwin Pol, Leeuwarden (3)
 2. Harm Nakken, Leeuwarden (3)
 3. Johan Schootstra, Leeuwarden (6)

12Voetsjollen:

 1. Pieter Bleeker, Groningen (2)
 2. Wim Bleeker, Assen (4)
 3. Erik van der Meer (8) .
Wedstrijden voor Boeiers, Fries jachten en Tjotters op 4 en 5 september.

De Koninklijke Zeilvereeniging ‘Oostergoo’ heeft dit weekend onder bijna ideale weersomstandigheden op het water bij Grou zeilwedstrijden georganiseerd voor klassieke houten ronde jachten (boeiers, Friese jachten en tjotters). Onder een wolkenloze hemel stond een windkracht 3 tot 4 uit noordoostelijke richting. Deze volgens de traditie in het eerste weekend van juni gehouden wedstrijden zijn toen vanwege de coronabeperkingen uitgesteld naar het eerste weekend van september. Het was voor het eerst in het 173-jarige bestaan van de zeilvereniging dat wedstrijden in de maand september zijn georganiseerd. In totaal hadden zich een kleine 30 schepen ingeschreven. Op beide dagen zijn twee races gevaren.

De uitslagen:

Boeiers

 1. Constanter – Pieter Halbertsma, Utrecht(1,2,1,2)
 2. Albatros – Miente Steensma, Beetsterzwaag (2,1,2,3)
 3. Thomas – Marc Bronswijk, Susteren  (4,3,3,1)

Friese jachten

 1. Stânfries -Jan te Siepe, Monaco (1,1,3,1)
 2.  Willemijntje Hildo Brilleman, Kudelstaart (3,2,4,2)
 3.   Dageraad – Klaas Havenga, Haren (6,5,1,5)
 • Tjotters
 1. Hilda – Martijn Perdijk, Heeg (1,1,1,2)
 2. De Twa Sisters – Siebe Haagsma, Grou (2,2,2,1)
 3. Pandora – Alexander de Vos, Leiden (3,3,4,3)

De wedstrijden zijn de laatste in een serie wedstrijden in het kader van Friesche Competitie. Daarbij worden de uitsagen van de wedstrijden van de KZV Oostergoo bij Grou, van de KZV Oostergoo op de Drachtster Wijde Ee in augustus en die van de WV Heeg in augustus bij elkaar opgeteld. De winnaars van de Friesche Competitie 2021 zijn:

Boeiers
Constanter  – Pieter Halbertsma, Utrecht (10 punten) 

Friese jachten
Stânfries – Jan te Siepe, Monaco (8 punten)

Tjotters
Hilda – Martijn Perdijk, Heeg (7 punten)

Princenhoftocht  en open wedstrijden 3&4 Juli
Na een jaar zonder wedstrijden zijn dit weekend voor het eerst weer op Grou weer officiële zeilwedstrijden gevaren. De Koninklijke Zeilvereeniging ‘Oostergoo’ had de eer om de 60e Princenhoftocht en de 173e jaarlijkse Open Wedstrijden te organiseren. Er hadden zich 65 schepen in vijf klassen ingeschreven. Op zaterdag was de Princenhoftocht voor drie klassen; deze vindt steevast plaats in samenwerking met WV De Meeuwen. De overige klassen voeren zaterdag de reguliere wedstrijden op Pikmar en Wide Ie. Op zondag ontbrak helaas de wind, de wedstrijdcommissaris heeft moeten besluiten de wedstrijden voor die dag af te gelasten.
 

Zaterdag stond er een oostenwind, kracht 1 tot 3.

De uitslagen.
Princenhoftocht

30m2:

 1. Johan Schootstra, Leeuwarden
 2. Johan Schuurman, Leeuwarden
 3. Jelly Tuinstra, Uitwellingerga
Larken:
 1. Harry Gierveld, Aadorp
 2. Stef Gierveld, Aadorp
 3. Ron Hubregtse, Delden
12Voetsjollen:
 1. Floris van der Meer, Grou
 2. Erik van der Meer, Grou
 3. Pieter Bleeker, Groningen
173e Open Wedstrijden

22m2:
 1. Jan Muntendam, Grou  (1,1)
 2. Robert Rackwitsz, Nes (H)
 3. Gerrit van Veldhuizen, Nes (H)
GWS-schouwen:
 1. Eelke Boersma, Grou (1,3)
 2. Joop Spijkstra, Grou (4,1)
 3. Jaap Zwaga, Grou (6,2)
Met vriendelijke groet,
Tjalling van der Goot
KZV Oostergoo

De Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo

Op 28 april 1848 is mede op instigatie van Prins Hendrik (de Zeevaarder) in Bergumerdam opgericht de Zeilvereeniging Oostergoo (Koninklijk sinds 1923). Oprichters waren Jhr Mr F.J.J. van Eysinga en zijn zwagers Jhr Mr J. Minnema van Haersma de With en Mr C.S. Sixma Baron van Heemstra, tezamen met de notarissen D.H. Andreae en C.H. Beekhuis en de grietenijsecretaris Mr J.J. Bolman. Laatstgenoemde was de eerste bestuursvoorzitter, de heer Beekhuis secretaris en Jhr Van Haersma de With penningmeester van de jonge vereniging. Jhr Van Eysinga en de heer K.F. de Vries uit Grou werden commissarissen. In 1852 aanvaardden Prins Hendrik en de Prins van Oranje het erelidmaatschap van Oostergoo.Het initiatief van Prins Hendrik in 1845 tot oprichting in Rotterdam van de Koninklijke Nederlandsche Yacht Club (KNYC) beklijfde niet door financiële problemen en door het antagonisme tussen Amsterdam en Rotterdam. Niettemin markeerde de oprichting van de KNYC het begin van de ontwikkeling van de moderne watersport in clubverband. De geboorte van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in april 1848 vond plaats zeer kort na de oprichting in december 1847 door Amsterdammers van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging (thans in Muiden). Daarna volgden KAR&ZV De Hoop (mei 1848) in Amsterdam, KR&ZV De Maas (1851) in Rotterdam, de Koninklijke Zeilvereniging Sneek (1851) en nog vele andere. In de statuten van deze vroege zeil- en roeiverenigingen kwam telkens min of meer het doel terug van de KNYC om “het nut aan het vermaak te verbinden” en daardoor “de volksgeest meer en meer tot het zeewezen te (doen) neigen”. Zo ook bij de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo, waarvan het bestuur ook heden ten dage zich beijvert om in de geest van deze doelstelling te handelen, middels het organiseren van zeilwedstrijden en het bijdragen aan het behoud van het oud-vaderlandse jacht, klassieke Friese zeiljachten in het bijzonder. Oostergoo organiseert drie wedstrijden :
De eerste zondag van juni : boeiers, Friese jachten, tjotters en GWS schouwen in Grou ihkv de Friese Competitie
Het eerste weekend van juli : open wedstrijden en traditionele Princenhoftocht voor scherpe jachten in Grou
Het laatste weekend van augustus : ronde en platbodemjachten op de Veenhoop (Drachtster Wijde Ee), o.a. in het kader van de Friese Competitie

Sinds 1868 komt de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo jaarlijks bijeen in Grou. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook nu nog traditiegetrouw gezeild waarna een gezamenlijke, vriendschappelijke, maaltijd wordt genuttigd.

Oostergoopenning voor Statenjacht Friso

Op 25 mei 2019. heeft het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in Grou de 10e Oostergoopenning uitgereikt aan de provincie Fryslân als eigenaar van de boeier Friso. De dag van de uitreiking stond in het teken van de festiviteiten rondom het lustrum van deze boeier. Dit jaar is de boeier 125 jaar oud en deze week is zij 65 jaar geleden als Statenjacht aan de provincie overgedragen. Commissaris van de Koning de heer A.A.M. Brok, vergezeld van de schipper van het Statenjacht de heer G. Pietersma, kreeg de penning tijdens de besloten Jaarvergadering van de vereniging van de scheidend voorzitter de heer Th. A. Velsink overhandigd. Meer