De Oostergoopenning is toegekend aan:

1e Oostergoopenning in augustus 2005

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) bij haar 50-jarig
bestaan

2e Oostergoopenning in december 2005

Sytse ten Hoeve bij zijn afscheid als directeur van het Fries Scheepvaart
Museum

3e Oostergoopenning in december 2006

Wim de Bruijn, 30 jaar hoofdredacteur van Spiegel der Zeilvaart

4e Oostergoopenning in november 2007

Anne Tjerkstra bij zijn afscheid als schipper van het Fries Statenjacht, de
boeier Friso

5e Oostergoopenning in juni 2009

Mevr. Rienkje van Boekel-van der Mei, 30 jaar leiding Commissie Rond en
Plat op de Drachtster Wijde Ee

6e Oostergoopenning in augustus 2010

Jachtwerf Piersma te Heeg, bij het 50-jarig bestaan

7e Oostergoopenning in november 2010

Hotel Oostergoo, bij het 150-jarig bestaan

8e Oostergoopenning in december 2013

Hugo Snoekc, vanwege zijn verdiensten voor de watersport en voor het
Watersportverbond in het bijzonder

 9e Oostergoopenning in januari 2018

Stichting Friese Tjottervloot, vanwege haar verdiensten voor het in stand
houden en exploiteren van vloot tjotters in Heeg

 10e Oostergoopenning in mei 2019

Provincie Fryslân als eigenaar van de boeier Friso.

 11e Oostergoopenning in mei 2022

Meindert Seffinga, oud-directeur van het Fries Scheepvaart Museum.

Uitreiking 10e Oostergoopenning voor Statenjacht Friso

Op 25 mei 2019. heeft het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in Grou de 10e Oostergoopenning uitgereikt aan de provincie Fryslân als eigenaar van de boeier Friso. De dag van de uitreiking stond in het teken van de festiviteiten rondom het lustrum van deze boeier. Dit jaar is de boeier 125 jaar oud en deze week is zij 65 jaar geleden als Statenjacht aan de provincie overgedragen. Commissaris van de Koning de heer A.A.M. Brok, vergezeld van de schipper van het Statenjacht de heer G. Pietersma, kreeg de penning tijdens de besloten Jaarvergadering van de vereniging van de scheidend voorzitter de heer Th. A. Velsink overhandigd.

Sinds 2005 reikt de KZV Oostergoo periodiek de Oostergoopenning uit aan een natuurlijke of rechtspersoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van het behoud van Friese historische jachten en/of op het terrein van de watersport in het algemeen. Eerder werd de penning onder meer uitgereikt aan de Stichting Friese Tjottervloot, De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, ronde jachtbouwer Pier Piersma en de oud-voorzitter van – onder meer – het Koninklijk Watersportverbond Hugo Snoekc.

De provincie heeft de penning ontvangen als eigenaar van de boeier die in 1953 door een door de KZV Oostergoo en de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel afdeling Leeuwarden ingestelde ‘boeiercommissie’ was aangekocht. De boeier nam dat jaar deel aan een reünie van ronde jachten in Grou en dreigde door de toenmalige eigenaar te worden verkocht aan het buitenland. Deze boeier was in 1894 gebouwd in opdracht van de toenmalige Commissaris der Koningin de heer mr. B. Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten. De boeiercommissie heeft bij de overdracht als voorwaarden gesteld dat de boeier in goede – en zoveel mogelijk originele – staat verkeert en voornamelijk wordt gebruikt voor lobbywerkzaamheden in het belang van de provincie. De provincie leeft deze voorwaarden uitstekend na. De Friso behoort tot het varend erfgoed en is van grote betekenis voor de provincie. Door de aanwezigheid van de Friso bij tal van activiteiten in en buiten de provincie draagt het schip mede zorg voor het in de belangstelling blijven staan van klassieke houten ronde jachten.

Sinds 2005 reikt de K.Z.V. Oostergoo periodiek de Oostergoopenning uit aan een natuurlijke of rechtspersoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van het behoud van Friese historische jachten en/of op het terrein van de watersport in het algemeen. In bijgevoegd document staan alle ontvangers van de Oostergoopenning op een rij.