Het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo bestaat uit:

Boele Staal – Voorzitter

Brent Bearda Bakker – Secretaris

Jan Peter Weitenberg – Penningmeester

Tjalling van der Goot – Commissaris I (wedstrijden)

Pieter Halbertsma – Commissaris II

Anne Vochteloo – Commissaris III


Erevoorzitter

Theo Velsink