Het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo bestaat uit:

Boele Staal, Maarssen- Voorzitter

Brent Bearda Bakker, Nes – Secretaris

Jan Peter Weitenberg, Jelsum – Penningmeester

Tjalling van der Goot, Woudsend – Commissaris I (wedstrijden)

Pieter Halbertsma, Utrecht – Commissaris II

Erevoorzitter

Theo Velsink, Leeuwarden