Oostergoo-penning

Sinds 2005 reikt de K.Z.V. “Oostergoo” jaarlijks één of meermalen de Oostergoopenning uit aan een natuurlijke of rechtspersoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van het behoud van Friese historische jachten en/of op het terrein van de watersport in het algemeen.

De Oostergoopenning is toegekend aan:

1e Oostergoopenning in augustus 2005

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) bij haar 50-jarig bestaan

2e Oostergoopenning in december 2005

Sytse ten Hoeve bij zijn afscheid als directeur van het Fries Scheepvaart Museum

3e Oostergoopenning in december 2006

Wim de Bruijn, 30 jaar hoofdredacteur van Spiegel der Zeilvaart

4e Oostergoopenning in november 2007

Anne Tjerkstra bij zijn afscheid als schipper van het Fries Statenjacht, de boeier Friso

5e Oostergoopenning in juni 2009

Mevr. Rienkje van Boekel-van der Mei, 30 jaar leiding Commissie Rond en Plat op de Drachtster Wijde Ee

6e Oostergoopenning in augustus 2010

Jachtwerf Piersma te Heeg, bij het 50-jarig bestaan

7e Oostergoopenning in november 2010

Hotel Oostergoo, bij het 150-jarig bestaan

8e Oostergoopenning in december 2013

Hugo Snoekc, vanwege zijn verdiensten voor de watersport en voor het Watersportverbond in het bijzonder