168e open wedstrijden 4 en 5 juli 2015

Uitslagen 168e OpenWedstrijden 4 en 5 juli 2015

Valken
1. 753 Hette van der Zwaag, Amsterdam
2. 704 Madelien Regeer, Delft
3. 28 Malou Wagner, Rotterdam
4. 835 Roelof Wester, Grou
5. 76 Hugo Maarleveld, Rotterdam
6. 801 Hylke Kooistra, Oudega (Sm)
7. 780 Oscar Grooten, Drachten
8. 516 Eelco Fokkema, Sneek
9. 260 Fred de Wolff, Arnhem
10. 689 Aafke Keizer, Amsterdam
11. 791 Hugo Kosse, Groningen
12. 820 Ronald de Vries, Bolsward
13. 743 Onno Heida, Sneek
13. 370 Jan Maarten v.d. Torren, Goïngarijp

GWS-schouwen
1. 11 Anne Bergsma, Âldeboarn
2. 20 Wieger van Duuren, Grou
3. 51 Jaap Rouwé, Den Haag
4. 128 Joop Spijkstra, Grou
5. 110 Maarten Steppé, Akkrum
6. 6 Hessel van der Bij, Jirnsum
7. 135 Eelke Boersma, Grou

Larken

1. 95 Jan Elzenga, Leeuwarden
2. 51 Johan Klaver, Leeuwarden
3. 80 Gerben de Jong, Oudebildtzijl
4. 140 Douwe Jan de Vries, Grou
5. 96 Johan Beekman, Stiens
6. 94 Ubo Duursma, Haulerwijk
7. 9 Paul Ruiter, Sneek
8. 141 Jitze Elzinga, Leeuwarden
9. 1 Mijndert van den Berg, Uelsen
9. 12 Bennie Wiechers
9. 35 Jan Brederode
9. 132 Jelte Kruijer, Siddeburen

30m2
1. 5 Johan Schootstra, Leeuwarden
2. 6 Rob Schuil, Drachten
3. 2 Tjeerd Kolk, Franeker
4. 35 Erwin Pol, Groningen
5. 4 Wilfred Pol, Molenend
6. 18 Johan Geveke, Grou
7. 15 Lodewijk Geveke
8. 13 Pieter Tuinstra, Sneek
9. 17 Alex Nugteren
10. 9 De Vries, Leeuwarden
10. 19 Bas Krikke, Wirdum

12voetsjollen
1. 674 Erik van der Meer, Grou
2. 814 Gerrit Klugkist, Leeuwarden
3. 784 Jeanette Blokland, Workum
4. 307 P. Velink, Heerenveen
4. 453 Folkert de Boer, Buitenpost
4. 558 Sjouke Dijkstra, Mantgum
4. 685 Erik de Vries, Tjalleberd
4. 748 Jarig Hofma, Mantgum
4. 762 Jan Sonnenberg, Gorssel
4. 841 Andries Magré, Langweer
4. 861 Durk Zandstra, Bussum
4. 867 Willem de Boer, Leeuwarden

16m2

1. 4359 Teade Visser, Grou
2. 4370 Emmo Venema, Grou
3. 4302 Piter Tjeerdsma, Oudega (Sm.)
3. 4346 Pyt Zwart, Wergea