Friese Competitie 2014

KZV Oostergoo Grou, Friesche Reunie Heeg en KZV Oostergoo Dragten Wijde Ee in totaal 7 zeilwedstrijden

Friese Jachten
De Poseidon van Jan te Siepe uit Monaco heeft het tinnen bord met inscriptie gewonnen beschikbaar gesteld door Pier Piersma

Tjotters
De Triton van Pieter Duyvis uit Amsterdam heeft de vergulde mastwortel gewonnen beschikbaar gesteld door KZV Oostergoo

Boeiers
De Constanter van Binnert Halbertsma uit Grouw heeft de zilveren Stanfries gewonnen beschikbaar gesteld door Rienk Wegener Sleeswijk