Inschrijfformulier voor de 64e Nationale Princenhoftocht en de 177e Open Wedstrijden op 6 en 7 Juli 2024


    Selecteer de klasse


    Hierbij geef ik de KZV Oostergoo toestemming om het verschuldigde inschrijfgeld af te schrijven van bovengenoemde IBAN rekening. (indien van toepassing)


    Hierbij verklaar ik me te onderwerpen aan de regelementen, waaronder de wedstrijden worden verzeild. Deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor eigen risico. De wedstrijdgevende vereniging, het comité of haar bestuur zijn niet aansprakelijk.


    Na de Princenhoftocht en de wedstrijden op zaterdag zal er een borrel plaatsvinden op het starteiland. De prijsuitreiking op zondag vindt plaats na afloop van de zeilwedstrijden op het Starteiland in de Pikmar.