Inschrijfformulier voor de wedstrijden van de K.Z.V.Oostergoo op zondag 2 juni 2024


    Selecteer de klasse


    Hierbij geef ik de KZV Oostergoo toestemming om het verschuldigde inschrijfgeld af te schrijven van bovengenoemde IBAN rekening. (indien van toepassing)


    Hierbij verklaar ik me te onderwerpen aan de regelementen, waaronder de wedstrijden worden verzeild. Deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor eigen risico. De wedstrijdgevende vereniging, het comité of haar bestuur zijn niet aansprakelijk.


    De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de zeilwedstrijden op het Starteiland in de Pikmar. Zonder geldige meetbrief krijgt u de maximale TVF + 20%