Eerste Grouster jaarzeilprijs uitgereikt

Grou – Inmiddels is duidelijk geworden wie zich als eerste de beste zeilers in scherpe jachten  op de wateren van Grou mogen noemen. KZV Oostergoo, KWV Frisia, GWS en WV De Meeuwen, allen wedstrijdzeilend op Grou, en Stichting Zeilcentrum Grou introduceren, i.s.m. Rabobank Heerenveen en Meat&Eat Zeilcentrum Grou dit jaar de Grouster jaarzeilprijs.

De beste zeilers op de Pikmar en de Ie’s zijn bepaald aan de hand van de uitslagen van de Voorjaars-, Pinkster-, Oostergoo- en Merkewedstrijden. In het weekend van 8 en 9 september werd duidelijk wie de winnaar(s) is/zijn geworden. De winnaar is uiteindelijk geworden Erik v.d. Meer, zeilend in 12-voetsjol nr. 674. De winnaar kreeg van Rabobank Heerenveen een ballonvaart aangeboden.

Naast de winnaar werd er ook een aanmoedigings- en waarderingsprijs aangeboden door Eat&Meat Zeilcentrum Grou. De zeilers Jaap Rouwé en Yelle Nusse, beide zeilend in GWS-schouw nr. 51, waren bij alle vier de wedstrijden aanwezig, maar eindigden niet hoog in de klassering om mee te strijden voor de jaarprijs. Hopelijk is deze prijs een extra aanmoediging om volgend jaar weer volop mee te doen met de wedstrijden op Grou.


De winnaar van de Grouster jaarzeilprijs en de ontvanger van de aanmoedigingsprijs.