Bestuur

Foto bestuur KZV Oostergoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo bestaat uit:

Theo Velsink, Leeuwarden – Voorzitter

Brent Bearda Bakker, Nes – Secretaris

Jan Peter Weitenberg, Jelsum – Penningmeester

Bernard Dorhout, Zuidlaren – Commissaris I (vice-voorzitter)

Tjalling van der Goot, Woudsend – Commissaris II (wedstrijden)

Pieter Halbertsma, Utrecht – Commissaris III

 

Ereleden:

Drs. D. Kramer

Mr. R.S. Wegener Sleeswijk